Kalendár primátora

16.11.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.30 hod. zasadnutie Krízového štábu mesta Žilina
  • 10.00 – 11.00 hod. pracovné stretnutie s primátorom mesta Čadca
  • 11.30 – 13.30 hod. pracovný obed
  • 13.30 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 16.30 – 17.30 hod. pravidelné stretnutie s riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta

Informácie