Kalendár primátora

16.08.2021 (PONDELOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. zasadnutie Krízového štábu mesta Žilina
  • 10.00 – 10.30 hod. pracovné stretnutie – webová stránka mesta Žilina
  • 10.30 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – kultúrna stratégia 2035
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutie – situácia v bytovom dome na Košickej ulici
  • 14.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 15.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie