Kalendár primátora

16.06.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 09.00 – 10.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 11.00 – 12.30 hod. prezentácia projektov mesta Žilina financovaných z Nórskych fondov
  • 12.30 – 13.30 hod. pracovný obed pri príležitosti prezentácie projektov mesta Žilina financovaných z Nórskych fondov
  • 13.30 – 14.00 hod. slávnostný raut pri príležitosti záverečných skúšok žiakov školy – Súkromná stredná škola, Dom odborov Žilina
  • 14.30 – 15.30 hod. Staromestské slávnosti 2022 – slávnostný sprievod, Radnica, Mariánske námestie, Námestie Andreja Hlinku
  • 15.30 – 16.00 hod. slávnostné otvorenie Staromestských slávností 2022, Námestie Andreja Hlinku
  • 18.00 hod. spoločná večera s delegáciami z partnerských miest

Informácie