Kalendár primátora

16.05.2022 (PONDELOK)

  • 08.00 – 13.00 hod. návšteva volebného obvodu č. 8 (Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie)
  • 13.00 – 13.30 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 15.00 hod. zasadnutie Valného zhromaždenia Technických služieb mesta Žiliny, s.r.o.
  • 15.00 – 16.00 hod. oficiálne odovzdanie materiálnej pomoci od spoločnosti Orange Camp-u Žilina
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelná porada s prednostom mestského úradu
  • 17.00 – 18.30 hod. stretnutie s občanmi, Mojšová Lúčka, priestor spoločenskej sály na Rybnom námestí

Informácie