Kalendár primátora

16.03.2022 (STREDA)

  • 08.00 – 08.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 10.00 hod. prezentácia – projekt Empower Climate EUKI
  • 10.00 – 11.00 hod. schôdza OO JDS Žilina Mestský úrad Žilina
  • 11.00 – 12.00 hod. uvítanie deti do života, Radnica mesta Žilina
  • 14.00 – 18.00 hod. 12 zasadnutie Rady Združenia miest a obcí Slovenská, Štrbské Pleso

Informácie