Kalendár primátora

15.12.2021 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. interné pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 09.00 – 10.30 hod. online porada s riaditeľkami MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
  • 10.30 – 12.00 hod. online porada s riaditeľmi ZŠ, ZŠ s MŠ, ZUŠ, CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. zasadnutie valného zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra
  • 14.30 – 16.00 hod. pracovné stretnutia
  • 16.00 – 17.00 hod. diskusná relácia – Rosenfeldov palác

Informácie