Kalendár primátora

15.08.2022 (PONDELOK)

  • 09.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 14.30 hod. pracovné stretnutie – Ekologické mesto Žilina
  • 14.30 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelná porada s prednostom mestského úradu

Informácie