Kalendár primátora

15.06.2022 (STREDA)

  • 08.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 14.00 – 15.30 hod. návšteva zariadenia Úsmev – zariadenie pre seniorov, Žilina
  • 16.00 – 18.00 hod. XXV. slávnostná akadémia k udeleniu prestížnej ceny Genius Loci Solnensis, Radnica mesta Žilina
  • 18.30 hod. večera s veľvyslancom Nórskeho kráľovstva pri príležitosti výročného zasadnutia grantov EHP a Nórska

Informácie