Kalendár primátora

15.04.2021 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. administratíva
  • 09.00 – 10.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 12.00 hod. online pracovné stretnutie na tému Región Beskydy
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutie na tému bezbariérového ihriska
  • 15.00 – 17.00 hod. videokonferencia – Komory Územia mestského rozvoja Žilina

Informácie