Kalendár primátora

14.12.2022 (STREDA)

  • 08.00 – 08.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 10.30 hod. zasadnutie Kooperačnej rady UMR
  • 10.30 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 15.30 hod. Valné zhromaždenie INOVIA, Úrad Žilinského samosprávneho kraja
  • 16.00 – 17.00 hod. stretnutie s účinkujúcimi na občianskych obradoch, Radnica mesta Žilina

Informácie