Kalendár primátora

14.12.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovné stretnutie – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina
  • 17.00 – 18.00 hod. pravidelné stretnutie s riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Informácie