Kalendár primátora

14.10.2022 (PIATOK)

  • 08.15 – 09.00 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada vedenia
  • 10.30 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – dopravné riešenia po uzatvorení ulice Kysucká, Reming Consult, a.s. Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. vyhodnotenie výsledkov súťaže medzi seniormi zo žilinských denných centier na tému Európska únia, Mestský úrad Žilina
  • 14.00 – 15.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 16.00 – 17.00 hod. slávnostné posedenie pri príležitosti „Október – Mesiac úcty k starším“, Kultúrny dom Trnové

Informácie