Kalendár primátora

14.09.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 09.00 hod. pracovné stretnutie  – inkluzívne ihrisko
  • 09.00 – 11.00 hod. pracovná porada prednostu mestského úradu
  • 11.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutia so zamestnancami
  • 15.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie