Kalendár primátora

14.04.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 09.30 hod. pracovné stretnutie s riaditeľom Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
  • 10.00 – 11.00 hod. pracovné stretnutie – cyklotrasa VD Žilina – Terchová
  • 11.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 16.00 hod. stretnutia s občanmi
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

 

Informácie