Kalendár primátora

14.03.2022 (PONDELOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 09.30 hod. zasadnutie Krízového štábu mesta Žilina
  • 10.00 – 11.00 hod. aktivácia krízového štábu Okresného úradu Žilina
  • 11.00 – 12.00 hod. online koordinačno-informačné stretnutie – Únia miest Slovenska
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelná porada s prednostom mestského úradu

Informácie