Kalendár primátora

13.10.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.30 – 09.30 hod. interné pracovné stretnutia
  • 10.00 – 11.30 hod. pracovné stretnutie – zvyšovanie energetickej náročnosti
  • 11.30 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 19.00 hod. koncert Štátneho komorného orchestra Žilina v rámci projektu „Prelaďme na novú vlnu“ – obnova Domu umenia Fatra v Žiline, Dom odborov Žilina

Informácie