Kalendár primátora

13.04.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.30 hod. online pracovná porada s vedúcimi odborov
  • 11.00 – 12.00 hod. online zasadnutie krízového štábu mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. online pracovné stretnutie na tému školstvo
  • 14.00 – 15.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 15.30 – 17.00 hod. pracovné stretnutie s rektorom ŽU

Informácie