Kalendár primátora

12.08.2022 (PIATOK)

  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 10.00 – 12.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie