Kalendár primátora

12.04.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.30 hod. interné pracovné stretnutia
  • 11.30 – 13.00 hod. stretnutie s Prezidentkou SR a primátormi Únie miest Slovenska –  diskusia o aktuálnych problémoch, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
  • 15.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie