Kalendár primátora

12.04.2021 (PONDELOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. porada sekretariátu primátora a prednostu
  • 08.30 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. pracovné stretnutie s vedúcim stavebného úradu
  • 10.00 – 12.00 hod. online pracovné stretnutie na tému odpadové hospodárstvo
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. administratíva
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie s vedúcim investičného odboru MsÚ
  • 16.00 – 18.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 18.00 – 19.00 hod. pracovné stretnutie s hlavným architektom mesta Žilina

Informácie