Kalendár primátora

12.01.2022 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. zasadnutie Krízového štábu mesta Žilina
  • 09.00 – 11.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – Operačný program Integrovaná infraštruktúra
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 14.30 hod. pravidelná porada – verejné priestranstvo
  • 14.30 – 16.00 hod. pracovné stretnutie – problematika na Bratislavskej ulici
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovné stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti Žilinská teplárenská, a. s. a MH Manažment, a. s.

 

Informácie