Kalendár primátora

11.11.2022 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelná porada – Stavebný úrad, Útvar hlavného architekta mesta Žilina
  • 09.00 – 10.30 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 11.00 – 12.00 hod. pietna spomienka na obete 1. svetovej vojny, Starý cintorín v Žiline
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. interné pracovné stretnutie
  • 14.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie