Kalendár primátora

11.10.2021 (PONDELOK)

  • 08.00 – 10.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 11.00 hod. pracovné stretnutie s riaditeľom Mestského divadla Žilina
  • 11.00 – 12.00 hod. online pracovné stretnutie – kandidatúra mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. zasadnutie Valného zhromaždenia obcí Rajecká cyklotrasa
  • 15.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie