Kalendár primátora

11.04.2022 (PONDELOK)

  • 08.00 – 09.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 11.00 hod. rokovanie Krízového štábu OÚ Žilina a prizvaných osôb k „mimoriadnej situácii“ v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Okresný úrad Žilina
  • 11.30 – 12.30 hod. obedná prestávka
  • 12.30 – 13.30 hod. ocenenie účastníkov odboja medailami Ministerstva obrany SR k 75. výročiu oslobodenia a SNP, Radnica mesta Žilina
  • 14.00 – 15.00 hod. stretnutie s členmi Senior klubu Priatelia
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny
  • 16.00 – 18.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 18.00 – 20.00 hod. Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Žilina za rok 2020 a 2021, Mestské divadlo Žilina

Informácie