Kalendár primátora

11.02.2022 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelné pracovné stretnutie – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada vedenia
  • 11.00 – 15.00 hod. pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR – riešenie problémov dopravnej infraštruktúry Rajeckej doliny, mesta Žilina a regiónu organizované predsedom Oblastnej organizácie cestového ruchu Rajecká dolina, hotel Aphrodite Palace, Rajecké Teplice
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie