Kalendár primátora

11.01.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. stretnutia s vedúcimi odborov
  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu
  • 10.00 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 15.00 hod. pracovné stretnutie – verejné osvetlenie
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 17.00 – 18.00 hod. pravidelné pracovné stretnutie s riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Informácie