Kalendár primátora

10.11.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 09.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 11.00 hod. výstava SLOvensko – SLOvinska dimenzia, Budatínsky hrad
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 14.00 – 15.30 hod. pracovné stretnutie – verejný priestor
  • 15.30 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie