Kalendár primátora

10.11.2021 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
  • 09.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia so zamestnancami mestského úradu
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 14.30 hod. pracovné stretnutie – verejné priestranstvo
  • 14.30 – 16.00 hod. pracovné stretnutie – kandidatúra mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovné stretnutie – zásady umiestňovanie reklamy
  • 17.00 – 18.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie