Kalendár primátora

10.08.2022 (STREDA)

  • 09.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 16.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 16.30 – 17.30 hod. pracovné stretnutie, Útvar hlavného architekta mesta Žilina

Informácie