Kalendár primátora

10.08.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. administratíva
  • 09.00 – 11.00 hod. porada prednostu a vedúcich odborov
  • 11.30 – 13.00 hod. prijatie slovenského veľvyslanca v Ruskej federácii
  • 13.00 – 17.00 hod. pracovné stretnutie s projektovým tímom Žilina Beskydy 2026
  • 17.00 – 18.00 hod. osobná pracovná agenda

Informácie