Kalendár primátora

10.06.2021 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. zasadnutie Rady Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia
  • 10.00 – 14.00 hod. zasadnutie Snemu Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia
  • 14.00 – 14.30 hod. pracovné stretnutie – Útvar hlavného kontrolóra
  • 14.30 – 15.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 17.00 hod. zasadnutie Združenia K8, Trnava

Informácie