Kalendár primátora

10.03.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 11.00 hod. pracovné stretnutie – cesta Bytčica – Rosina
  • 11.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 14.00 – 15.00 hod. zasadnutie názvoslovnej komisie
  • 15.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie