Kalendár primátora

10.02.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08. 00 hod. pracovná cesta Bratislava
  • 10.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie s Ministrom dopravy a výstavby SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava
  • 14.30 – 15.30 hod. zlatá svadba, Radnica mesta Žilina
  • 15.30 – 16.30 hod. interné pracovné stretnutie – sobáše
  • 16.30 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie