Kalendár primátora

10.01.2023 (UTOROK)

  • 08.00 –09.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 09.00 – 10.30 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu
  • 10.30 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. interné pracovné stretnutia
  • 14.30 – 16.00 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 16.00 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 17.00 – 18.00 hod. pravidelné pracovné stretnutie s riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Informácie