Kalendár primátora

09.11.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.30 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu
  • 10.30 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – realizačná projektová dokumentácia a vonkajšie architektonické osvetlenie objektu Radnice
  • 14.00 – 15.30 hod. stretnutie „Športová infraštruktúra národného význam“, Bratislava, Dom športu
  • 17.00 – 19.00 hod. recepcia pri príležitosti štátneho sviatku Poľskej republiky, Bratislava, Historická budova Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie