Kalendár primátora

09.09.2022 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelná porada – Stavebný úrad, Útvar hlavného architekta mesta Žilina
  • 09.00 – 09.30 hod. príhovor k účastníkom prednášky na tému holokaust, Mestský úrad Žilna
  • 09.30 – 10.30 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 11.00 – 12.00 hod. pietna spomienka na obete holokaustu, Závodie
  • 12.00 – 13.00 hod. pracovný obed s účastníkmi pietnej spomienky na obete holokaustu
  • 13.30 – 15.00 hod. prezentácia – Bio park Trnové
  • 15.30 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie