Kalendár primátora

09.09.2021 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. Kultúrne fórum Beskydy, Mestské divadlo Žilina
  • 10.30 – 11.30 hod. pietna spomienka na obete holokaustu, pamätník na Závodskej ceste
  • 12.00 – 18.00 hod. Kultúrne fórum Beskydy, Mestské divadlo Žilina

Informácie