Kalendár primátora

09.08.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. interné pracovné stretnutie
  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu
  • 10.30 – 12.00 hod. návšteva Centra sociálnych služieb Letokruhy, Žilina
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 15.00 hod. stretnutie s novým rektorom Žilinskej univerzity v Žiline
  • 15.30 – 16.30 hod. Majstrovstvá Slovenskej republiky v plážovom volejbale hráčov do 18 rokov, Beach Sports Club Žilina
  • 17.00 – 18.00 hod. pravidelné stretnutie s riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Informácie