Kalendár primátora

09.08.2021 (PONDELOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. administratíva
  • 09.00 – 10.00 hod. pracovné stretnutie na základnej škole Jarná 20, Žilina
  • 10.00 – 12.00 hod. predstavenie dopravného podniku novému konateľovi
  • 12.30 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. pracovné stretnutie – parkovacia politika
  • 14.30 – 16.00 hod. osobná pracovná agenda
  • 16.00 – 17.00 hod. verejné vyhodnotenie súťaže „Do práce na bicykli 2021“

Informácie