Kalendár primátora

09.07.2021 (PIATOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 09.30 hod. pravidelná porada – Útvar hlavného architekta mesta, Stavebný úrad
  • 09.30 – 12.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 14.30 hod. interné pracovné stretnutie – riešene problematiky diviakov na sídlisku Hájik
  • 15.00 – 17.00 hod. odovzdanie ocenenia dobrovoľným hasičom, Radnica mesta Žilina

Informácie