Kalendár primátora

09.06.2023 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelná porada – Stavebný úrad, Útvar hlavného architekta mesta Žilina
  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada primátora
  • 10.00 – 12.00 hod. 17. ročník dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 hod. Zamestnanecký deň

Informácie