Kalendár primátora

09.06.2021 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovné stretnutie – nové programové obdobie, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)
  • 10. 30 hod. 12. zasadnutie Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Senec
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie