Kalendár primátora

09.02.2022 (STREDA)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti ARTON, s.r.o.
  • 10.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity a zástupcami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 14.30 – 16.30 hod. zasadnutie poslaneckého grémia
  • 16.30 – 17.00 hod. pracovné stretnutie – športová hala

Informácie