Kalendár primátora

08.12.2022 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 11.30. hod. interné pracovné stretnutia
  • 11.30 – 12.30 hod. stretnutie s novinármi, Radnica mesta Žilina
  • 12.30 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. zlatá svadba, Radnica mesta Žilina
  • 14.30 – 15.30 hod. stretnutie s občanmi
  • 15.30 – 16.30 hod. pracovná agenda primátora
  • 17.30 – 19.00 hod. stretnutie s občanmi – urbanistická štúdia Vlčince 2, Denné centrum, J. Borodáča, Žilina

Informácie