Kalendár primátora

08.08.2022 (PONDELOK)

  • 09.00 – 10.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 12.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.30 – 15.00 hod. Dozorná rada Technických služieb mesta Žilina, s. r. o.
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie – údržba školského ihriska ZŠ Martinská, Žilina
  • 16.00 – 17.00 hod. pravidelná porada s prednostom mestského úradu

Informácie