Kalendár primátora

08.07.2021 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 08.30 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 08.30 – 10.00 hod. pracovné stretnutie – Žilina Beskydy 2026
  • 10.00 – 11.00 hod. predstavenstvo Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutia so zamestnancami mestského úradu
  • 12.00 – 13.00 hod. pracovný obed
  • 13.00 – 14.00 hod. pracovné stretnutie – revitalizácia školských športových areálov
  • 14.00 – 14.45 hod. pracovné stretnutia s vedúcimi odborov
  • 14.45 – 15.45 hod. pracovné stretnutie s vedením Poľovníckeho združenia Hubertus
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie