Kalendár primátora

08.06.2021 (UTOROK)

  • 08.00 – 09.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 09.00 – 10.00 hod. pravidelná porada prednostu mestského úradu
  • 10.00 – 11.00 hod. pracovné stretnutie – problematika diviakov na sídlisku Hájik
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie – oživenie Národnej ulice
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 13.30 hod. pracovné stretnutie – Zbor Žilincov
  • 14.00 – 15.00 hod. zasadnutie Kooperačnej rady UMR Žilina (Udržateľný mestský rozvoj)
  • 15.00 – 16.00 hod. pracovné stretnutie – park Carla Gustava Swenssona
  • 16.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie