Kalendár primátora

08.04.2022 (PIATOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pravidelné pracovná porada – Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Stavebný úrad
  • 09.00 – 12.00 hod. pravidelná porada vedenia mesta
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 14.00 hod. interné pracovné stretnutia,
  • 14.30 – 15.30 hod. odhalenie Pamätníka hrdinom I.sv. vojny, Nový cintorín Žilina
  • 15.30 – 17.00 hod. pracovná agenda primátora

Informácie