Kalendár primátora

08.04.2021 (ŠTVRTOK)

  • 08.00 – 09.00 hod. pracovné stretnutie – nakladanie s odpadmi
  • 09.00 – 10.00 hod. osobná pracovná agenda primátora
  • 10.00 – 11.00 hod. online stretnutie – revitalizácia školských areálov (zelené opatrenia IROP )
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Reinoo
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 15.00 hod. administratíva
  • 15.00 – 17.00 hod. osobná pracovná agenda primátora

Informácie