Kalendár primátora

08.03.2022 (UTOROK)

  • 08.00 – 11.00 hod. stretnutia s vedúcimi odborov
  • 11.00 – 12.00 hod. pracovná agenda primátora
  • 12.00 – 13.00 hod. obedná prestávka
  • 13.00 – 17.00 hod. interné pracovné stretnutia
  • 17.00 – 18.00 hod. pravidelné pracovné stretnutie s riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Informácie